Creation year

1930

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Analoga skannade flygbilder som har använts för kart- och ortofotoframställning inom Lantmäteriet. I vårt analoga flygbildsarkiv finns cirka 1,2 miljoner flygbildsnegativ från slutet av 1920-talet och fram till 2006. Digitalisering av detta arkiv pågår kontinuerligt, där vi framställer digitaliserade flygbilder genom att skanna in de gamla flygbildsnegativen. Analoga flygbilder från alla årgångar kan beställas med valfritt bildutsnitt och upplösning. Finns inte bilderna digitalt skannas de vid beställning. Bilderna används numer mest för förändringsanalyser och liknande. En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar. Det innebär att skalan i bilden varierar.