Creation year

1991

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Under inventeringen av nyckelbiotoper har man också registrerat andra objekt som har naturvärden, utan att nå upp till samma kvalitet som en nyckelbiotop. Resultatet används till rådgivning och planering av insatser för naturvården.