Creation year

1993

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Formats
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Produkten finns i två varianter. Grid 50+ nh baseras på den nationella höjdmodellen och kompletteras med ny och ajourhållen data en gång om året. Grid 50+ hdb baseras på den gamla höjddatabanken som byggdes upp under perioden 1970-1993. För den senare varianten genomfördes sista revideringen 2004 och inga ytterligare uppdateringar kommer att genomföras. Produkten kan användas till översiktlig analys och visualisering.