Creation year

1982

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Ortnamnsregistret är den normerande rikslikaren för Sveriges ortnamn, vars fastställda former och stavningar framgår av registret. Ortnamnsregistret är rikstäckande och innehåller idag av cirka 800 000 ortnamn med i princip ett namn per objekt. För objekt inom flerspråkliga områden kan två eller tre namn förekomma. Ortnamnsregistret innehåller bebyggelse- och naturnamn med uppgift om läns-, kommun- och församlingskod, objektkategori och lägeskoordinater för textplaceringen på kartan. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Ortnamn Direkt