denominator

200000

2 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Scale
Resolution
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    GE.Jordarter 1:200 000, Västernorrland är en transformerad version av SGUs produkt Jordarter 1:200 000, Västernorrland i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. Kartan ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation. Den kommer successivt att ersättas med jordartskartor i skalområdet 1:25 000 till 1:100 000. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

  • Categories  

    Beskriver data om vägtrummor för statliga vägar. Trummors läge utgörs av koordinater för trummans inlopp. Attribut beskriver bl.a. dimension, material och typ för inlopp resp utlopp. Datainsamling pågår och förväntas vara heltäckande till 2025.