From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  BESKRIVNING Datamängden innehåller historiska modelldata från prognosmodellen NEMO-Nordic. Det innebär att endast data för första tidssteget har valts ut. Prognosdata ingår inte. NEMO-Nordic NS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar. Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga observationer. Som indata användes fram till mars 2017 den meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11), därefter används meteorologiska prognosmodellen Arome och prognosmodellen från ECMWF samt floddata från den hydrologiska modellen HYPE. Prognos görs för bl.a. vattentemperatur, salthalt, strömmar, vattenstånd och is. Området som täcks av NEMO-Nordic är hela Östersjön, Sveriges västkust (Kattegatt och Skagerrak), Nordsjön och Engelska kanalen. Vid användning av vattenståndsdata ska data offsetkorrigeras eftersom modellens nollnivå inte är samma som vattennivån för området. Offsetkorrigeringen görs utifrån observationer för aktuell tidsperiod. Korrigeringen ska utföras löpande för varje station, eftersom de har olika referensnivåer. En metod för offsetkorrigering är att använda ett löpande medelvärde för havsvattenståndet för några dagar bakåt i tiden. KOORDINATER Koordinaterna för området ges av hörnen: Sydvästra lat: 48.5, lon: -4.1 Nordvästra lat: 65.9, lon: -4.1 Nordöstra lat: 65.9, lon: 30.2 Sydöstra lat: 48.5, lon: 30.2 Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km). Observera att området norr om Nordsjön (ca 59.3) inte ingår i gridet. ANVÄNDNING På SMHI används data från NEMO-Nordic till bland annat vattenståndsvarningar, isprognoser och olika utredningar. NEMO-Nordic data används även som indata till andra modeller. Ett exempel är oljespillsmodellen SeatrackWeb. NEMO-Nordic används också som indata till andra oceanografiska modeller via det internationella BOOS-samarbetet. FORMAT Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på: https://www.smhi.se/data/oppna-data/grib-format-1.30761

 • Categories  

  BESKRIVNING Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIROMB. Det innebär att endast data för första tidssteget har valts ut för respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte. HIROMB BS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar. Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och floddata från HBV-modellen. Prognos görs för bl.a. temperatur, salthalt, strömmar, vattenstånd och is. Området som täcks av HIROMB BS01 är hela Östersjön och Sveriges västkust (Kattegatt och Skagerrak). Den västliga gränsen går strax väster om Jyllands nordspets. KOORDINATER Koordinaterna för området ges av hörnen: sydvästra 53.7N, 9.38 E nordvästra 65.9N, 9.38 E nordöstra 65.9N, 30.23 E sydöstra 53.7N, 39.23 E Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km) ANVÄNDNING På SMHI används data från HIROMB till vattenståndsvarningar, isprognoser, utredningar för byggnationer till havs och försäkringsärenden. HIROMB-data används även som indata till oljespillsmodellering i SeatrackWeb. Externa användare använder HIROMB som indata till egna oceanografiska modeller via det internationella HIROMB-samarbetet. Försvaret, Räddningsverket, vädertjänsterna i Storbritannien, Danmark och Norge samt några kommuner och kärnkraftverk använder HIROMB-data. FORMAT Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på: https://www.smhi.se/data/oppna-data/grib-format-1.30761

 • Categories  

  BESKRIVNING Datamängden innehåller historiska modelldata från prognosmodellen NEMO-Nordic. Det innebär att endast data för första tidssteget har valts ut. Prognosdata ingår inte. NEMO-Nordic NS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar. Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga observationer. Som indata användes fram till mars 2017 den meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11), därefter används meteorologiska prognosmodellen Arome och prognosmodellen från ECMWF samt floddata från den hydrologiska modellen HYPE. Prognos görs för bl.a. vattentemperatur, salthalt, strömmar, vattenstånd och is. Området som täcks av NEMO-Nordic är hela Östersjön, Sveriges västkust (Kattegatt och Skagerrak), Nordsjön och Engelska kanalen. Vid användning av vattenståndsdata ska data offsetkorrigeras eftersom modellens nollnivå inte är samma som vattennivån för området. Offsetkorrigeringen görs utifrån observationer för aktuell tidsperiod. Korrigeringen ska utföras löpande för varje station, eftersom de har olika referensnivåer. En metod för offsetkorrigering är att använda ett löpande medelvärde för havsvattenståndet för några dagar bakåt i tiden. KOORDINATER Koordinaterna för området ges av hörnen: Sydvästra lat: 48.5, lon: -4.1 Nordvästra lat: 65.9, lon: -4.1 Nordöstra lat: 65.9, lon: 30.2 Sydöstra lat: 48.5, lon: 30.2 Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km). Observera att området norr om Nordsjön (ca 59.3) inte ingår i gridet. ANVÄNDNING På SMHI används data från NEMO-Nordic till bland annat vattenståndsvarningar, isprognoser och olika utredningar. NEMO-Nordic data används även som indata till andra modeller. Ett exempel är oljespillsmodellen SeatrackWeb. NEMO-Nordic används också som indata till andra oceanografiska modeller via det internationella BOOS-samarbetet. FORMAT Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på: https://www.smhi.se/data/oppna-data/grib-format-1.30761

 • Categories  

  BESKRIVNING Datamängden innehåller prognosdata från prognosmodellen NEMO-Nordic. Första filen slutar på +000H00M och sedan följer prognosfiler för varje timme upp till +060H00M. NEMO-Nordic är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar. Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen Arome och prognosmodellen från ECMWF samt floddata från den hydrologiska modellen HYPE. Prognos görs för bl.a. temperatur, salthalt, strömmar, vattenstånd och is. Området som täcks av NEMO-Nordic är hela Östersjön, Sveriges västkust (Kattegatt och Skagerrak), Nordsjön och Engelska kanalen. Vid användning av vattenståndsdata ska data offsetkorrigeras eftersom modellens nollnivå inte är samma som vattennivån för området. Offsetkorrigeringen görs utifrån observationer. Korrigeringen ska utföras löpande för varje station, eftersom de har olika referensnivåer. En metod för offsetkorrigering är att använda ett löpande medelvärde för några dagar bakåt i tiden. Det räknas ut varje timme utifrån de senaste observationerna. LEVERANS I denna tjänst kan du ladda ned filer med realtidsdata via web-tjänst mot leveransavgift. Filerna ska sparas innan vidare användning. Skicka mail till kundtjanst@smhi.se för beställning. KOORDINATER Koordinaterna för området ges av hörnen: sydvästra lat: 48.5, lon: -4.1 nordvästra lat: 65.9, lon: -4.1 nordöstra lat: 65.9, lon: 30.2 sydöstra lat: 48.5, lon: 30.2 Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km). Observera att området norr om Nordsjön (ca 59.3 grader) inte ingår i gridet. PARAMETRAR dslm - Vattenstånd DTKE - Dissipation av turbulens(turbulent kinetic energy) icec - Iskoncentration icetk - Istjocklek s - Salthalt t - Temperatur TKE - turbulens u - ström i östlig riktning (3D fält) ucur - ström i östlig riktning på ytan uice - isrörelse i östlig riktning v - ström i nordlig riktning vcur - ström i nordlig riktning på ytan vice - isrörelse i nordlig riktning wcur_ge - uppåtgående ström ANVÄNDNING På SMHI används data från NEMO-Nordic till bland annat vattenståndsvarningar, isprognoser och utredningar. NEMO-Nordic data används även som indata till andra modeller, ett exempel är oljespillsmodellen SeatrackWeb. Externa användare använder NEMO-Nordic som indata till egna oceanografiska modeller via det internationella BOOS-samarbetet. Försvarsmakten och ett par kommuner använder också NEMO-Nordic data. FORMAT Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på: https://www.smhi.se/data/oppna-data/grib-format-1.30761