Type
 

service-discovery

2 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Service types
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    På Miljödataportalen hittar du rapporter och geografiska data med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. Du kan söka efter information i hela Sverige eller välja ut ett speciellt område.

  • Categories  

    Nedladdningskatalog för svenska metadata enligt EU, med metadata enligt Inspire-profilen. (Svenska metadataprofilen)