Creation year

1994

2 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    GNSS (Global Navigation Satellite System) observationsdata från SWEPOS (Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige) nät av fasta referensstationer.

  • Categories  

    Registret täcker hela landet och omfattar alla typer av fastigheter. Informationen om en överlåtelse kan till exempel vara köpeskilling, köpedatum, köpare och säljare. Registret innehåller endast helförvärv. Förutom överlåtelser via köp innehåller fastighetsprisregistret information om överlåtelser som skett via arv, byte eller gåva. Registret innehåller överlåtelser som lagts in 2014-09-20 och senare. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Fastighetsprisavisering och Fastighetsprisuttag