Creation year

1996

2 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Scale
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Kulturhistorisk inventering av länets kyrkoruiner/ fd. kyrkor från 1996.

  • Categories  

    Samlade kunskapen om naturvärdena i Jönköpings län, gjord 1995 utifrån befintliga inventeringar (exkl. Habo och Mullsjö kommuner). NVP95, fram till år 1995, enskilda inventeringar preciseras.