Format

OGC WMS 1.3.0

1 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Formats
Update frequencies
status
Service types
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Corine Land Cover som viser et arealdekkekart for Norge som inngår i det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover (CLC). Arealfigurene utgjør unike arealtyper generalisert fra arealressurskart i målestokk 5000, tolking av satelittbilder i høyfjellet og N50. CLC er arealressurskart på europeisk nivå som kun er egnet for visualisering. Fremstillingsmetoden i Norge avviker noe fra den europeiske standarden. Tjenesten inneholder kartlag med årsversjon 2000, 2006, 2012 og 2018 av CLC for Norge.