From 1 - 10 / 83
 • Categories  

  Paimion ajantasa-asemakaava

 • Categories  

  Aineisto sisältää Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan aluevaraukset. Kaava vahvistettiin 16.12.2009 ja tuli lainvoimaiseksi 4.11.2011. Tarkastelumittakaava on 1:250000. Resurssin tarjoaa Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka. Karttapalvelussa käytetty symboliikka ei täysin vastaa paperikarttojen visualisointia..

 • Categories  

  Aineisto sisältää Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavan osa-aluemerkinnät. Tarkastelumittakaava on 1:250000. Resurssin tarjoaa Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka. Karttapalvelussa käytetty symboliikka ei täysin vastaa paperikarttojen visualisointia.

 • Categories  

  Keski-Suomen maakuntakaava vahvistettiin 14.4.2009. Lainvoimaiseksi kaava tuli 10.12.2009. Suunnittelussa on käytetty SYKE:n, tieviranomaisten ja kuntien paikkatietoaineistoja, tutkimuksia sekä suunnitelmia. Aineistot on yhdistetty alkuperäisistä maakuntakaavaan käytetyistä vektoriaineistoista soveltuvaksi karttapalvelukäyttöön. Viralliset pdf-dokumentit löytyvät Keski-Suomen liiton sivuilta osoitteesta www.keskisuomi.fi. Aineisto soveltuu kunta- ja aluesuunnitteluun sekä kaavoitukseen.

 • Categories  

  Keski-Suomen maakuntakaava vahvistettiin 14.4.2009. Lainvoimaiseksi kaava tuli 10.12.2009. Suunnittelussa on käytetty SYKE:n, tieviranomaisten ja kuntien paikkatietoaineistoja, tutkimuksia sekä suunnitelmia. Aineistot on yhdistetty alkuperäisistä maakuntakaavaan käytetyistä vektoriaineistoista soveltuvaksi karttapalvelukäyttöön. Viralliset pdf-dokumentit löytyvät Keski-Suomen liiton sivuilta osoitteesta www.keskisuomi.fi. Aineisto soveltuu kunta- ja aluesuunnitteluun sekä kaavoitukseen.

 • Categories  

  Päijät-Hämeen liiton tuottama maakuntakaava 2006 aineisto on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan tulevaisuuden aluerakenteesta. Kokonaismaakuntakaava-aineisto kattaa Päijät-Hämeen maakunnan ja kaikki alueidenkäyttöluokat. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 11.3.2008 (vahvistuspäätös N:o YM1/5222/2006). Lisätietoja saa aineistosta saa Päijät-Hämeen liitosta.

 • Categories  

  Varsinais-Suomen liiton tuottama aineisto kattaa maakunnan voimassa olevat maakuntakaava-aineistot.

 • Categories  

  Varsinais-Suomen liiton tuottama aineisto kattaa maakunnan voimassa olevat maakuntakaava-aineistot.

 • Categories  

  Varsinais-Suomen liiton tuottama aineisto kattaa maakunnan voimassa olevat maakuntakaava-aineistot.

 • Categories  

  Varsinais-Suomen liiton tuottama aineisto kattaa maakunnan voimassa olevat maakuntakaava-aineistot.