From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    The data set shows data on ship traffic in the period 1 July 2016 to 30 June 2017 distributed in a grid of 250 x 250 meters. The data show all ships with class A AIS transponders. The data source is Havbase. The stronger the color the more passes of the route in the period. This provides a good overview of the large traffic flows.

  • Categories  

    Nasjonal kartklient for geografisk informasjon om universell utforming og tilgjengelighet som inneholder informasjon om status knyttet av tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder. Tilgjengelighetsvurderingen som vises foretas gjennom kartleggeren for sysnshemmede og gjennom SQL command basert på målte verdier for elektrisk og manuell rullestol.