Type
 

service-ingen

3 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Service types
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Detta WebbGIS innehåller regionala analyser och värden från Gävleborgs län. WebbGISet innehåller kartlager som redovisar grundförutsättningar för länet, föreslagna värdetrakter och värdekärnor, regionala analyser och skyddade områden.

  • Categories  

    Denna storymap eller kartberättelse innehåller en teoridel, en manual och ett avsnitt med exempel som stöd för hur GIS-stödet för små avlopp är uppbyggt och ska användas. Syftet med GIS-stödet är att skapa förutsättningar på en nationell nivå för en skälig, rättssäker och mer likriktad bedömning av skyddsnivå enligt 2 kap 3§ miljöbalken vid prövning av små avlopp. GIS-stödet utgörs av kartor som visar risk för påverkan på recipient/exponeringspunkt till följd av belastning från ett avlopp. Kartorna har tagits fram genom riskbedömningar utifrån lagstiftarens anvisningar om kriterier för bedömning av hög/förhöjd skyddsnivå för hela Sveriges yta.

  • Categories  

    Kartskåp som visar inventerade skyddsvärda träd i Jönköpings län. Kartan är anpassad för att fungera bra i mobila enheter och träden är klickbara för att kunna se dess attribut och eventuellt felanmäla ett inventerat träd. Man kan även klicka i kartan för att rapportera in ett saknat träd.