Creation year

2003

4 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Scale
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Arken är ett system för lagring och tillhandahållande av Lantmäteriets digitala arkiv. Arkivet innehåller förrättningsakter samt planer och bestämmelser från SLM och KLM från 1628 fram till idag. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Akt Direkt och ArkivSök

 • Categories  

  Rikkärrsinventering i Jämtlands län med naturvärdesklassning på objektsnivå. Inventerades under perioden 1996-2000. Rapport för materialet Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde. Naturvärdesklassning enligt följande 0 Oklassade objekt 1 Mycket höga naturvärden 2 Höga naturvärden 3 Vissa naturvärden 4 Låga naturvärden

 • Categories  

  Älgskötselområden

 • Categories  

  Licensområden för älgjakt