Resolution

10 meter

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Karteringen visar kontinuitetsskogar/potentiella kontinuitetsskogar i boreal region. Syftet har varit att kartera kontinuitetsskogar/potentiella kontinuitetsskogar för att ge en aktuell bild av områden med stor sannolikhet för skoglig kontinuitet baserat på beprövade metoder och nya underlag. De län som omfattats av projektet är Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. Underlag kan användas för preciserad analys av kontinuitetsskog. Data ska betraktas som ett arbetsmaterial som kan användas för utgångspunkt för mer detaljerade analyser och arbeten.