From 1 - 8 / 8
 • Categories  

  Säterinventering under 2012 till 2014. Vilka sätrar finns kvar i Värmland? Hur ser det ut med restaureringsbehov och möjligheterna för att återuppta säterbruket på de olika sätrarna? Bygger på återbesök av sätrar som ingick i "Inventering och bevarandeplan för sätrar i Värmland", 1998 av Länsstyrelsen Värmland och Värmlands museum.

 • Categories  

  Inventerade nyckelbiotoper inom skyddade områden i Jönköpings län

 • Categories  

  Andel personer som dagligen utsätts för andras tobakrök utomhus. I Utomhus ingår uteserveringar, hållplatser, entréer. Data presenteras på länsnivå.

 • Categories  

  Andel personer som besväras mycket eller väldigt mycket i eller i närheten av bostaden av olika ljudkällor senaste 12 mån. Data presenteras på länsnivå.

 • Categories  

  Värdetrakterna för våtmark beskriver landskapsavsnitt i Dalarnas län med en större förekomst av naturvärden knutna till våtmarker jämfört med resten av landskapet.

 • Categories  

  Värdetrakterna för skogsmark beskriver landskapsavsnitt i Dalarnas län med en större förekomst av särskilt höga naturvärden. Inom värdetrakterna nås genom formellt skydd och frivilliga avsättningar, högre andelar av skogsområden med ekologisk funktion som är ställda till naturvårdens syften än i länet i sin helhet. Värdetrakterna används av Länsstyrelsen i Dalarnas län och SKogsstyrelsen för priritering av naturvårdsinsatser som områdesskydd och åtgärder för hotade arter. De kan också användas inom skogsbruket som underlag vid planerning av naturvårdsinsatser samt inom kommunal planering. Gränserna är inte kvalitetssäkrade, det vill säga att om ett objekt ligger inom eller utanför värdetrakten avgörs i varje enskilt fall.

 • Categories  

  Myndirnar voru teknar af Swedesurvey á tímabilinu 19.ágúst-09.september 2000. Viðmiðunarflöturinn er sporvalan WGS84 og nákvæmnin er +/- 2dm (e. relative accuracy). Um er að ræða 58 myndir sem voru teknar árið 2000 en færðar inn í kerfi LMÍ 14.06.2001. Myndirnar eru í mælikvörðunum 1:13.000 / 1:20.000 / 1:36.000. Ein yfirlitsmynd fylgir sem sýnir allt svæðið. Myndirnar eru svart/hvítar. Hæðarlíkan (og hæðarlínur) var unnið af Swedesurvey, út frá myndunum og er það einnig aðgengilegt hjá LMÍ. Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá stofnuninni: lmi@lmi.is. LMÍ keyptu fullan afnotarétt á myndirnar og gögnin og má stofnunin dreifa þeim. Séu myndirnar og/eða gögnin notuð þarf að geta uppruna þeirra, þ.e. að þau séu upprunalega frá Swedesurvey (höfundaréttur) en í eigu LMÍ. Um er að ræða svo kallað "pilot project" sem ákveðið var að framkvæma sem hluta af undirbúningi áður en hafist var handa við vinnuna á fyrir landsþekjandi gagnasafn LMÍ, IS 50V. Á þessum tím voru einungis til gömul gögn (er fyrir utan DMA kortasvæðið). Kannað var á afmörkuðu svæði hver kostnaður gæti orðið fyrir gögn yfir allt landið og hvaða gæðakröfur ætti að gera.

 • Categories  

  Gagnasafn (GDB) NI_G20r_grodurJardaRala: Gróður- og jarðakort (Rala, Byggðakort) 1:20.000. Gróður- og jarðakort af heimalöndum, flest í byggð á láglendi í Borgarfirði. [The Vegetation- and parcel map series (Rala) 1:20.000 comprises 11 map sheets. Sheet index see http://utgafa.ni.is/kort/thumbnails/NI_G20r_grodurJardaRala_bladskipting.pdf.] Gróður- og jarðakortin eru oft nefnd byggðakort. Þau sýna gróðurfélög, landgerðir, landamerki jarðeigna, hreppa og sýslumörk. Kortin gefa upplýsingar um gróðurfar og má nota við að skipuleggja og stjórna nýtingu beitilands og áætla beitarþol jarða. Byggðakortin eru samtals 11 kortblöð af sveitum Borgarfjarðar. Gróður- og landgreining byggir á gróðurlykli Rala sem Steindór Steindórsson tók saman. Á gróðukortum Rala í mælikvarða 1:20.000 er gróður flokkaður í um 90 gróðurfélög. Blaðskipting sjá http://utgafa.ni.is/kort/thumbnails/NI_G20r_grodurJardaRala_bladskipting.pdf.