Resolution

10 meter

18 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Resolution
From 1 - 10 / 18
 • Categories  

  Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: - objekthöjd och -täckning - produktivitet (skoglig produktivitet) - markanvändning - låg fjällskog För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.

 • Categories  

  Låg fjällskog definieras som trädklädda områden inom fjällnära gräns, med en trädhöjd mellan 2 - 5 meter och en krontäckning på minst 10 procent. Skiktet visar var lågvuxen fjällskog finns inom fjällnära gräns. Metoden bygger på laserdata och är inte klassad i satellitbild. Det innebär att skiktet kan innehålla både fjällbjörk- och fjällbarrskog, videbuskar och buskar/träd på ”mycket gamla hyggen” som är 2-5 meter höga med 10 % krontäckning. Området i den fjällnära gränsen innehåller även dalar och andra låglandsmarker vilket innebär att låg skog på mer produktiva marker kommer med, t.ex. hyggen.

 • Categories  

  NMD objekthöjd och -täckning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av fyra separata rasterskikt i 10 m upplösning: - Objekthöjder mellan 0,5 till 5 m - Objekthöjder 5 till 45 m - Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 till 5 m - Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 till 45 m NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: - objekthöjd och -täckning - produktivitet (skoglig produktivitet) - markanvändning - låg fjällskog För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.

 • Categories  

  NMD Markanvändning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av tre separata rasterskikt i 10 m upplösning: - Betesmark (från LPIS, Jordbruksverket) - Kraftledning (från fastighetskarta, Lantmäteriet) - Anlagda områden (från SCBs infrastrukturobjekt) NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: - objekthöjd och -täckning - produktivitet (skoglig produktivitet) - markanvändning - låg fjällskog För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.

 • Categories  

  Saccess innehåller optiska satellitdata från 1970-tal, 1980-tal, millennieskiftet och 2005. Med början 2007 uppdateras Saccess årligen med ett nytt rikstäckande dataset. Data är motttagna under vegetationsperioden respektive period, och har en geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget är data från 1970-talet som har 80 meters upplösning.

 • Categories  

  Saccess innehåller optiska satellitdata från 1970-tal, 1980-tal, millennieskiftet och 2005. Med början 2007 uppdateras Saccess årligen med ett nytt rikstäckande dataset. Data är motttagna under vegetationsperioden respektive period, och har en geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget är data från 1970-talet som har 80 meters upplösning.

 • Categories  

  Species Distribution beskriver förekomsten av arter listade i habitatdirektivet (EEG 92/443 annex 2, 4 och 5). Förekomsten är representerad i ett rutnät om 10 X 10 km och datasetet motsvarar det som rapporteras enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. Datamängder avser rapportering år 2019.

 • Categories  

  Species Distribution beskriver förekomsten av arter listade i habitatdirektivet (EEG 92/443 annex 2, 4 och 5). Förekomsten är representerad i ett rutnät om 10 X 10 km och datasetet motsvarar det som rapporteras enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. Datamängder avser rapportering år 2019, observationsperioden är 2013-2018.

 • Categories  

  Species Distribution beskriver förekomsten av arter listade i habitatdirektivet (EEG 92/443 annex 2, 4 och 5). Förekomsten är representerad i ett rutnät om 10 X 10 km och datasetet motsvarar det som rapporteras enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. Datamängder avser rapportering år 2013. Observations perioden 2008-2012.

 • Categories  

  Saccess innehåller optiska satellitdata från 1970-tal, 1980-tal, millennieskiftet och 2005. Med början 2007 uppdateras Saccess årligen med ett nytt rikstäckande dataset. Data är motttagna under vegetationsperioden respektive period, och har en geometrisk upplösning på 10-30 meter. Undantaget är data från 1970-talet som har 80 meters upplösning.