From 1 - 10 / 25
 • Categories  

  Vefþjónn fyrir landfræðileg gögn Landmælinga Íslands. Hér eru nýjustu útgáfur gagna Landmælinga Íslands aðgengilegar. Vefþjónnin er byggður á opnum staðli OGC og hægt er að nálgast gögnin á vefþjóninum í gegnum ýmsar tegundir þjónusta, s.s. WFS, WMS, WMTS.

 • Categories  

  Tjenesten viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo. Se produktspesifikasjon for ytterligere informasjon.

 • Categories  

  Tjeneste over planområder som viser plangrensene til vedtatte arealplaner, og planområdenes egenskaper. Inneholder planområder både for vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner.

 • Categories  

  Indigenous peoples of the Arctic countries subdivision according to language families. This service is internal and only used in the Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

 • Categories  

  Carbonate in surface sediments.

 • Categories  

  WMS-tjeneste over grunnkretser. Grunnkretser er Statistisk sentralbyrå sin inndeling av kommunene i mindre, statistiske inndelinger.

 • Categories  

  Tjenesten inneholder georefererte historiske amtskart. Amtskartserien eller "de egentlige Amtskartene" (1:200 000) var den første kartserien over Norge som kom i regulært salg. Det første bladet ble utgitt i 1826 og serien utkom over en periode på 90 år. Utgivelsen av amtskartene sluttet før Nordland fikk sine kartblad. NGO var da i gang med å produsere en ny og mer moderne serie i større målestokk som skulle dekke hele fylket. Amtskart var å finne i handelen fram til ca 1960.

 • Categories  

  Sirkumpolært bakgrunnskart med GEBCO dybdedata, landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0. Denne tjeneste er et internt tjeneste bare brukt i Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

 • Categories  

  Visningstjeneste som viser status for innføring av digitale planregistre i kommunene, samt oversikt over hvilke kommuner det finnes regulerings- og kommuneplaner for i det landsdekkende nasjonale datasettet for Norge digitalt parter.

 • Categories  

  Tjenesten viser en noe forenklet utgave av Nasjonalt register over luftfartshindre (se egne metadata). Informasjonen inkluderer id, hindertype, lyssetting, navn, høyde over havet, vertikalutstrekning (høyde over bakken), lyssetting/merking, målemetode for posisjon og høyde, nøyaktighet for posisjon og høyde, status, datafangstdato, verifiseringsdato og dato for siste oppdatering av hinderet. .