From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  Kartet viser utbredelsen av steinkobbe. Latin name: Phoca vitulina. Family: Phocidae. Distribution: Sub Arctic waters along the east and west coasts of both the North Atlantic and north Pacific. In Norway they occur in colonies along the Norwegian mainland coast and on Prins Karls Forland in Svalbard. The harbour seals occur mainly in nearshore areas that are protected against wave action.

 • Categories  

  Norwegian Download service for INSPIRE LandCoverVector

 • Categories  

  Norwegian Download service for INSPIRE Geographical Names

 • Categories  

  Norwegian Download service for INSPIRE Administrative Units

 • Categories  

  Norwegian Download service for INSPIRE Addresses.

 • Categories  

  Norwegian Download service for INSPIRE ElevationVectorElements

 • Categories  

  Norwegian Download service for ELF Road Transport Network.

 • Categories  

  Norwegian Download service for INSPIRE Buildings.

 • Categories  

  Norwegian Download service for INSPIRE Sea Regions.

 • Categories  

  Tjenesten viser en noe forenklet utgave av Nasjonalt register over luftfartshindre (se egne metadata). Informasjonen inkluderer id, hindertype, lyssetting, navn, høyde over havet, vertikalutstrekning (høyde over bakken), lyssetting/merking, målemetode for posisjon og høyde, nøyaktighet for posisjon og høyde, status, datafangstdato, verifiseringsdato og dato for siste oppdatering av hinderet. .