Keyword

Availability for the week: 1

606 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Categories
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Service types
From 1 - 10 / 606
 • Categories  

  WMS

 • Categories  

  OGC-compliant web map tiling server (WMTS) by CubeWerx Inc.

 • Categories  

  The dataset provides information about the location of seawater finfish farms. There is an obligation for MS to inventory all authorized aquaculture sites under the Council Directive 2006/88/EC on animal health requirements. Despite this obligation, the availability of data varies significantly among MS from no data available at all to a complete regularly updated dataset (only found in Scotland). Most MS with only a marginal finfish production are not able to provide a list with the geolacation of farms. In the main producer countries, there is usually a public list of authorized farms with geolocation data and sometimes information on the species. Data is provided here for Cyprus, Denmark, Greece, Ireland, Finland, Spain and the UK. There are no sea-based finfish farms in Belgium, Bulgaria, Latvia, Lithuania, the Netherlands and Poland. There is a significant production in Italy and marginal productions in other MS but they were not able to provide geolocation data.

 • Categories  

  WMS

 • Categories  

 • Categories  

  Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja.

 • Categories  

  WMS

 • Categories  
 • Categories  

  WMS-tjänst innehållande underlag för planering av skyddade områden. Här ingår Myrskyddsplan, Nationalparksplan, MarkägarkartanNaturvårdsverket reviderade Myrskyddsplan för Sverige 2007. Planen innehöll de oskyddade myrar med höga naturvärden som Naturvårdsverket ansåg borde ges ett långsiktigt skydd. Under 2013 togs beslut om korrektur för planen från 2007. Det här GIS-skiktet inkluderar korrekturen som tagits fram 2013 och är det skikt som bör användas.I Nationalparksplan för Sverige (2008) presenterar Naturvårdsverket en långsiktig plan med nya och utvidgade nationalparker. Urvalet baserades på Miljöbalkens bestämmelser, internationella och Svenska kriterier för Nationalparker. Nationalparksplanen utgör ett toppskikt av större värdefulla områden i landet. Planen är att se som en samlad redovisning av områden som enligt nuvarande bedömning är lämpade att ingå i landets nät av nationalparker. Det har därmed mer karaktär av en önskelista eller handlingsprogram för bildande av nationalparker än som plan för genomförandet. Gränserna för områdena är ungefärliga.Markägarkartan beskriver fastighetsinnehavet hos markägare grupperat på 14 ägarkategorier. Avgränsningen av fastighetsinnehavet baseras på digitala fastighetskartan och FIDOS (Naturvårdsverkets fasighetsregister). Ägarna, deras skogsinnehav och kategoriseringen av dessa baseras på fastighetsregistret.