Resolution

1 meter

5 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Scale
Resolution
From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Rikstäckande höjddata i form av ett regelbundet rutnät med 1 meters upplösning. En terrängmodell skapad utifrån mark- och vattenpunkter i laserdata. Uppdateras kontinuerligt utifrån laserdata och bildmatchning.

 • Categories  

  Datamängd borrhål för Trafikverkets databas förr geotekniska undersökningar. Innehåller lagret borrhål.

 • Categories  

  Grid med 1 meters upplösning. Uppdateras kontinuerligt utifrån laserdata och bildmatchning. Datamängden kan inte beställas separat utan ingår endast i befintliga tjänster: Höjdmodell Nedladdning, Höjdmodell Visning och Höjd Direkt.

 • Categories  

  Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder i färg levereras med färg från flygbildernas pixelvärden. Ythöjdmodellen skapas genom flygbildsmatchning och är en typ av höjdmodell som beskriver vad som syns från luften. Ovansidan av vegetation, byggnader och annat ovanpå marken finns med. På öppen mark, där det inte finns vegetation, byggnader eller annat, visar ythöjdmodellen markytan. Punkterna som utgör ythöjdmodellen är inte en tredimensionell svärm med punkter, utan det är ett lager höjdsatta punkter (2,5D-modell). Ythöjdmodellen har flera användningsområden, den kan till exempel användas för att visualisera landskapet och hitta förändringar, beräkna skogstillväxt, höjdsätta 3D-data, eller simulera hur gasutsläpp färdas.

 • Categories  

  Ythöjdmodellen skapas genom flygbildsmatchning och är en typ av höjdmodell som beskriver vad som syns från luften. Ovansidan av vegetation, byggnader och annat ovanpå marken finns med. På öppen mark, där det inte finns vegetation, byggnader eller annat, visar ythöjdmodellen markytan. Punkterna som utgör ythöjdmodellen är inte en tredimensionell svärm med punkter, utan det är ett lager höjdsatta punkter (2,5D-modell). Ythöjdmodellen har flera användningsområden, den kan till exempel användas för att visualisera landskapet och hitta förändringar, beräkna skogstillväxt, höjdsätta 3D-data, eller simulera hur gasutsläpp färdas