From 1 - 10 / 154
 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur Veðurstofunnar.

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur HMS

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur fyrir INSPIRE tilskipunina og grunngerð landupplýsinga. Vefþjónn fyrir landfræðileg gögn Umhverfisstofnunar. Vefþjónnin er byggður á opnum staðli OGC og hægt er að nálgast gögnin á vefþjóninum í gegnum ýmsar tegundir þjónusta, s.s. WFS, WMS.

 • The Arctic SDI Gazetteer Service is a service that contains authoritative place names data from the arctic area. The service can be used for searching place names and performing reverse geocoding. The service contains about 2.87 million place name locations with about 3.15 million place names. It contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur Fiskistofu

 • Categories  

  The dataset GE.Bedrock 1:1 million covering the whole of Sweden is available in this OGC WFS service. The service delivers data compliant to the Inspire theme Geology encoded as GeoSciML 4.0. FeatureTypes included are MappedFeature and GeologicUnit. MappedFeatures (geometry) are specified by GeologicUnits containing information on lithology and age. The underlying dataset GE.Bedrock 1:1 million also contains information on shear displacement structures like faults that are not included in this service.

 • Categories  

  WFS tjänsten för Stationsregistret. Stationsregistret är ett samlat nationellt register över anläggningar (stationer, provplatser) där man bedriver miljöövervakning.

 • Categories  

  Lägenhet Nedladdning innehåller information från lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret regleras i lägenhetsregisterlagen och är inte allmänt tillgänglig. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. Produkten levererar information om byggnader inklusive lägenhet samt registerbeteckningar. Uttagen är en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället. Produkten går att beställa både som engångsuttag och abonnemang. Engångsuttag - Uttaget är ett basuttag som skapas en gång och ger en ögonblicksbild av respektive informationsmängd såsom den ser ut vid sammanställning av leveransen. Abonnemang - Det första uttaget är alltid ett basuttag medan efterföljande är så kallade förändringsuttag. Så länge abonnemanget är aktivt kan nya förändringsuttag eller basuttag skapas. Urval görs på information dvs vilka informationsmängder för byggnad samt om registerbeteckning som ska levereras Urvalet görs även utifrån bestånd för vilka byggnader och registerbeteckningar informationen ska levereras. Kunden kan välja län, kommun eller bifoga fil med identiteter för registerenheter.

 • Categories  

  Nedladdningstjänst (ATOM) riksskogstaxeringen, skogliga skattningar

 • Categories  

  Information rörande Slamdirektivet och datamängd