From 1 - 8 / 8
 • Categories  

  This interactive map commemorates Canada’s participation in armed conflicts at home and abroad by highlighting a sample of the many geographical features and places named for those that served our country. These commemorative geographical names help us remember war casualties, soldiers, sailors, airmen and airwomen, military leaders, and civilians recognized or decorated for outstanding acts of bravery and sacrifice in battle. These names also commemorate notable battles in which Canada participated, and Canadian military units, regiments, squadrons, and ships in which Canadians served. Federal, provincial and territorial members of the Geographical Names Board of Canada provided these commemorative names for the development of the map. Many more commemorative place names exist in Canada, and will be added in future releases of this evergreen interactive map. If you would like to contribute names to this project, please contact the Geographical Names Board of Canada Secretariat at Natural Resources Canada.

 • Categories  

  En översikt av Sveriges militärregioner baserad på information från Försvarsmaktens hemsida. Ytorna från Lantmäteriets Översiktskarta.

 • Categories  

  Skyddsrumsområden i Stockholms stad. Områden som vid nybyggnad innebär att skyddsrum måste byggas.

 • Categories  

  Totalförsvaret består av två delar – en militär respektive en civil del. Försvarsmakten redovisar områden av riksintresse samt av betydelse för totalförsvarets militära del. Områdenas gränser redovisas utifrån tillgängliga fastighetsuppgifter från Fortifikationsverket. Försvarsmakten är enligt förordningen (1988:896) om hushållning med mark- och vattenresurser m.m. sektorsmyndighet avseende redovisning av områden som av myndigheten bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets militära del. I begreppet militär del ingår också civila myndigheter så som FOI, FRA och FMV vilkas intressen Försvarsmakten företräder. Redovisningen av riksintressen omfattar anläggningar med påverkansområden som Försvarsmakten bedömer har betydelse ur planhänseende.

 • Categories  

  Sjöbotten (DEM) från BSBD data [ http://data.bshc.pro/metadata/ ] . För övrigt se i "Havsplanering_GIS.doc"

 • Categories  

  Karta 1:10 000, raster innehåller bland annat byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser. Den är framtagen för att i första hand användas för utskrift.

 • Categories  

  Karta 1:10 000, raster innehåller bland annat byggnader, markslag, vägar och vägnamn. Den är framtagen för att i första hand användas för utskrift.

 • Categories  

  Karta 1:50 000 Nedladdning, raster innehåller bland annat byggnader, markslag och vägar. Den är framtagen för att i första hand användas för utskrift.