From 1 - 10 / 32
 • Categories  

  Þekja ni_tillogur_a_Bhluta_allt_fl: Tillögur að svæðum á framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár út frá verndun vistgerða, fugla, sela, jarðminja og fossa. Innan stærri verndarsvæða voru í sumum tilfellum afmörkuð smærri svæði sem draga fram forgangsvistgerðir eða fuglategundir sem eru ekki einkennandi fyrir heildarsvæðið. Mörk eru ekki alltaf nákvæmlega skilgreind. Náttúruminjaskrá skiptist í þrjá hluta sem auðkenndir eru sem A, B og C-hluti. B-hluti er framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár þ.e. skrá yfir þær náttúruminjar sem Alþingi hefur ákveðið að setja í forgang um friðlýsingu eða friðun á næstu fimm árum. Í lögunum er lögð áhersla á að byggja upp skipulegt net verndarsvæða til að stuðla að vernd líffræðilegrar fjölbreytni, jarðbreytileika og fjölbreytni landslags. Náttúrufræðistofnun Íslands gerir tillögur um minjar sem ástæða þykir til að setja á framkvæmdaáætlun, þ.e. B-hluta. Að loknu því vali felur ráðherra Umhverfisstofnun að meta nauðsynlegar verndarráðstafanir á svæðum sem til greina kemur að setja á framkvæmdaáætlun og kostnað við þær. Í því ferli koma fram ýmsir aðrir hagsmunir sem geta haft áhrif á endanlegt val svæða en eru sem slíkir ekki grunnþættir í vali á svæðum til að viðhalda ákjósanlegri verndarstöðu vistgerða, vistkerfa eða tegunda. Að lokum mun Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið í samráði við ráðgjafanefnd leggja fram þingsályktunartillögu um verndun svæða. Tillögurnar eru enn í úrvinnslu hjá Umhverfisstofnun og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra (staða 23. febrúar 2022). Afmörkun svæða í tillögum Náttúrufræðistofnunar er ekki alltaf nákvæmlega skilgreind og getur tekið breytingum við áframhaldandi undirbúning framkvæmdaáætlunar.

 • Categories  

  Vinsamlega hafið samband við Hafrannsóknastofnun vegna nánanri upplýsinga.

 • Categories  

  Gagnasett sem sýnir yfirlitsupplýsingar um helstu svæði þar sem landgræðsla er stunduð og Land og skógur kemur að á einn eða annan hátt. Undanskilin eru þó svæði í verkefninu Bændur græða landið.

 • Categories  

  The Arctic Council’s 2009 Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA) identified a number of recommendations to guide future action by the Arctic Council, Arctic States and others on current and future Arctic marine activity. Recommendation II C under the theme Protecting Arctic People and the Environment recommended: “That the Arctic states should identify areas of heightened ecological and cultural significance in light of changing climate conditions and increasing multiple marine use and, where appropriate, should encourage implementation of measures to protect these areas from the impacts of Arctic marine shipping, in coordination with all stakeholders and consistent with international law.” As a follow-up to the AMSA, the Arctic Council’s Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) and Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) working groups undertook to identify areas of heightened ecological significance, and the Sustainable Development Working Group (SDWG) undertook to identify areas of heightened cultural significance. The work to identify areas of heightened ecological significance builds on work conducted during the preparation of the AMAP (2007) Arctic Oil and Gas Assessment. Although it was initially intended that the identification of areas of heightened ecological and cultural significance would be addressed in a similar fashion, this proved difficult. The information available on areas of heightened cultural significance was inconsistent across the Arctic and contained gaps in data quality and coverage which could not be addressed within the framework of this assessment. The areas of heightened cultural significance are therefore addressed within a separate section of the report (Part B) and are not integrated with the information on areas of heightened ecological significance (Part A). In addition, Part B should be seen as instructive in that it illustrates where additional data collection and integration efforts are required, and therefore helps inform future efforts on identification of areas of heightened cultural significance. The results of this work provide the scientific basis for consideration of protective measures by Arctic states in accordance with AMSA recommendation IIc, including the need for specially designated Arctic marine areas as follow-up to AMSA recommendation IId. Reference: AMAP/CAFF/SDWG, 2013. Identification of Arctic marine areas of heightened ecological and cultural significance: Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA) IIc. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo. 114 pp. Data avaiable from: source: <a href="http://www.amap.no/documents/doc/Identification-of-Arctic-marine-areas-of-heightened-ecological-and-cultural-significance-Arctic-Marine-Shipping-Assessment-AMSA-IIc/869" target="_blank">Identification of Arctic marine areas of heightened ecological and cultural significance</a>

 • Categories  

  Vinsamlega hafið samband við Hafrannsóknastofnun vegna nánari upplýsinga.

 • Categories  

  Vinsamlega hafið samband við Hafrannsóknastofnun vegna nánanri upplýsinga.

 • Categories  

  Vinsamlega hafið samband við Hafrannsóknastofnun vegna nánanri upplýsinga.

 • Categories  

  Vinsamlega hafið samband við Hafrannsóknastofnun vegna nánanri upplýsinga.

 • Categories  

  Vinsamlega hafið samband við Hafrannsóknastofnun vegna nánanri upplýsinga.

 • Categories  

  Árið 2013 lá hjá Mannviti listi yfir helstu ferðamannastaði í hverjum landshluta frá Ferðamálastofu sem var yfirfarinn af ferðamálafulltrúum á hverju svæði. Að auki var notast við kannanir Ferðamálastofu meðal erlendra og íslenskra ferðamanna þar sem spurt var hvaða svæði/staði þeir heimsóttu á ferðalagi sínu um landið.