From 1 - 10 / 19
 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas sjukdomar, antal vårdade patienter i sluten eller öppen specialiserad vård med vissa miljörelaterade sjukdomar som J44 KOL J45-J46 Astma J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker T78 Allergier under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas skador och förgiftningar, antal vårdade patienter i sluten eller öppen specialiserad vård med vissa miljörelaterade skador som X40-X49 Förgiftningsolyckor under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas, antal döda i vissa miljörelaterade sjukdomar som J44 KOL, J45-J46 Astma J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas skador och förgiftningar, antal vårdade patienter i sluten eller öppen specialiserad vård med vissa miljörelaterade skador som X40-X49 Förgiftningsolyckor under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas sjukdomar, antal vårdade patienter i sluten eller öppen specialiserad vård med vissa miljörelaterade sjukdomar som J44 KOL J45-J46 Astma J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker T78 Allergier under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas sjukdomar, antal vårdade patienter i sluten eller öppen specialiserad vård med vissa miljörelaterade sjukdomar som J44 KOL J45-J46 Astma J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker T78 Allergier under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas, antal döda i vissa miljörelaterade sjukdomar som J44 KOL, J45-J46 Astma J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas skador och förgiftningar, antal vårdade patienter i sluten eller öppen specialiserad vård med vissa miljörelaterade skador som X40-X49 Förgiftningsolyckor under åren 2018-2020 per 100 000 invånare

 • Categories  

  Socialstyrelsens statistikdatabas, antal döda i vissa miljörelaterade sjukdomar som J44 KOL, J45-J46 Astma J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker under åren 2017-2019 per 100 000 invånare

 • Categories