Resolution

2 m

3 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale
Resolution
From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Elevation model 2 m is a model depicting the elevation of the ground surface in relation to sea level. Its grid size is 2 m x 2 m. The dataset is based on laser scanning data, the point density of which is at least 0.5 points per square metre. The product's coverage is based on nationwide laser scanning. In some parts of the outer archipelago or the eastern border, the elevation model is not available. Elevation model 2 m is produced in two quality classes: the elevation accuracy in class I is on average 0.3 metres and the elevation accuracy in class II varies between 0.3 metres and one metre. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.

  • Categories  

    Raster DEM containing elevations as DSM

  • Categories  

    I produkten ingår två kartskikt som beskriver markfuktighet. Dessa rasterkartor är producerade genom sambearbetning av data från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen (SLU). Rastercellerna har en storlek på 2 x 2 meter. Värdena för en rastercell beskriver medel-markfuktigheten under året. Markfuktighetskartan bygger på hydrologiska modelleringar baserat på GSD-Höjddata grid 2+ © Lantmäteriet. Nedan följer en kort beskrivning av de variabler som ingår i produkten. SLU Markfuktighetskarta SLU markfuktighetskarta skapades genom att kombinera information i 24 olika kartor och använda fältdata från 20 000 av riksskogstaxeringens provytor som är fördelade över hela Sverige för att träna modellen (genom så kallad maskininlärning) var det är torrt och var det är blött. Det gör att kartan är anpassad för olika regioner med olika topografi, klimat, och jordarter. SLU markfuktighetskarta visar hur sannolikt det är att en pixel i kartan ska klassificeras som blöt, det kan ses som ett index där 0 är torr och 100 blöt. På SLU Markfuktighetskarta indikerar färgerna olika markfuktighet; torr mark är röd, fuktig mark är gul, frisk-fuktig mark är grön, fuktig mark är turkos och blöt mark är blå. Men färgerna på kartan ”smälter ihop” för att få mjukare övergångar. SLU Markfuktighetskarta klassad Den klassade markfuktighetskartan visar markfuktigheten indelad i tre klasser: 1. torr-frisk, 2. frisk-fuktig och 3. fuktig-blöt. Öppet vatten (sjöar och vattendrag) har klassats som 4. Läs mer om de enskilda rasterkartorna på http://www.slu.se/mfk.