From 1 - 10 / 31
 • Categories  

  Icelandic Degree WFS Download services for ELF / INSPIRE data: Administrative Units (AU) Elevation (EL) Geographical Names (GN) Hydrography (HY) Land Cover (LC) Protected Sites (PS) Transport Networks (TN)

 • The Arctic SDI Gazetteer Service is a service that contains authoritative place names data from the arctic area. The service can be used for searching place names and performing reverse geocoding. The service contains about 2.87 million place name locations with about 3.15 million place names. It contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

 • Categories  

  Vefþjónn fyrir landfræðileg gögn Umhverfisstofnunar. Vefþjónnin er byggður á opnum staðli OGC og hægt er að nálgast gögnin á vefþjóninum í gegnum ýmsar tegundir þjónusta, s.s. WFS, WMS.

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur fyrir INSPIRE tilskipunina

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur fyrir INSPIRE tilskipunina

 • Categories  

  BESKRIVNING Kartorna visar blomning av cyanobakterier detekterade från satellitdata. Blomningen kan detekteras från satellit när den finns på eller nära havsytan. En blomning som är otydlig eller svår att se på grund av att den befinner sig under ytan definieras som "Risk för ytansamling", medan en "Ytansamling" definierar de områden där blomningen har koncentrerats på ytan. Områden där moln skymmer sikten visas med grå färg, och områden där satellitdata saknas betecknas med svart. OBS! Kartor från 2002 - 2009 har annan beteckning för algblomningarna. Se legend i aktuell karta. Eftersom satelliten inte kan se blomningarna genom moln finns också en sammanställning av de senaste 7 dagarna. Den bilden visar antalet dagar som blomning observerats under de senaste 7 dagarna, vilket kan vara till stor nytta då en algblomning pågått en tid och området därefter blir molntäckt. Chansen är då stor att algblomningen finns under molntäcket men att den inte kan detekteras från satellit. LEVERANS Dagliga kartor (png) med tillhörande texter (json), alternativt veckosammanställningar (png) kan laddas ner för ett år i taget. KOORDINATER Koordinater för området ges av hörnen Sydvästra 53.33N, 6.89E Nordvästra 65.82N, 3.62E Nordöstra 64.90N, 33.73E Sydöstra 52.69N, 27.68E FORMAT Dagliga kartor (png) med tillhörande texter (json), alternativt veckosammanställningar (png) kan laddas ner för ett år i taget.

 • Categories  

  WFS tjänsten för Stationsregistret. Stationsregistret är ett samlat nationellt register över anläggningar (stationer, provplatser) där man bedriver miljöövervakning.

 • Categories  

  Nedladdningstjänsten tillhandahåller meteorologiska observationer som inte är inspireklassade. Dessa kan laddas ned stationsvis på fyra olika sätt: 1. Alla granskade arkivdata fram till den förste föregående månad. 2. Alla ogranskade data de senaste två månaderna. 3. Alla data för det senaste dygnet. 4. Alla data för den senaste timmen.

 • Categories  

  ATOM-flöde för nedladdning (ZIP) av Biotopskydd på skogsmark beslutade av Skogsstyrelsen

 • Categories  

  ATOM-flöde för nedladdning (ZIP) av Naturvårdsavtal upprättade Skogsstyrelsen