From 1 - 3 / 3
  • Landupplýsingagögn Umhverfisstofnunar

  • Líflandfræðileg svæði fyrir sveppi [Bio-geographical provinces for fungi in Iceland]. Reitakerfið er notað til að sýna grófa útbreiðslu sveppa eftir landshlutum og byggir á 10 km reitakerfi NÍ. Fláka- og línulag.

  • Den satellitbaserade våtmarksövervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Sedan 2007 ingår "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram och inom en tioårsperiod ska det första inventeringsvarvet vara genomfört i hela Sverige. Arbetet utförs inom Naturvårdsverkets ramavtal med experter på satellitövervakning och sker i nära samarbete med berörda länsstyrelser. De större länen behandlas separat medan de mindre länen samkörs i länsgrupper för att undersökningen ska bli kostnadseffektiv. Varje län/länsgrupp tar cirka två år att färdigställa. För att ytterligare skynda på processen genomförs två län/länsgrupper samtidigt med visst överlapp. Här framgår den nationella tidplanen för den satellitbaserade våtmarksövervakningen 2007-2017. - Norrbotten: 2007-2009. - Västerbotten: 2009-2011. - Jämtland & Västernorrland: 2011-2012. - Dalarna & Gävleborg: 2012-2014. - Västra Götaland, Värmland & Örebro: 2014-2015. - Gotland, Kalmar, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland & Östergötland: 2015-2016. - Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg & Skåne: 2016-2017.