From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  Vegagerðin annast rekstur landsvitakerfisins og hefur umsjón og eftirlit með uppbyggingu hafnarvita og innsiglingarmerkja. Landsvitar eru til leiðbeiningar á almennum siglingaleiðum og eru í eigu og umsjá ríkisins en hafnarvitar, sem vísa leið inn til hafnar eða eru innan hafnsögu hafnar, eru í eigu og umsjá sveitarfélaga. Landsvitakerfið samanstendur af 104 ljósvitum, 11 siglingaduflum og 16 radarsvörum sem er komið fyrir þar sem landslagi er þannig háttað að erfitt er að ná fram endurvarpi á ratsjá skipa. Hafnarvitakerfið er byggt upp af tæplega 20 ljósvitum, um 90 innsiglingarljósum á garðsendum og bryggjum, rúmlega 80 leiðarljósalínum og tæplega 50 baujum er vísa leið í innsiglingum að höfnum. Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist í stórum dráttum í eftirlit með ljósabúnaði og viðhald á vitabyggingum.

 • Categories  

  Snjómokstursleiðir eru fyrirfram skilgreindar leiðir á milli ákveðinna staða. Vegagerðin gefur út upplýsingar um færð á þessum leiðum. Hver leið hefur ákveðið þjónustustig og snjómokstursreglur.

 • Categories  

  Dataprodukten omfattar data om trafikregel, meddelad genom föreskrift eller annat beslut, om inskränkning till lägre bruttovikt på fordon eller fordonståg än som annars gäller. Dataprodukten består av företeelsetypen Begränsad bruttovikt som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten registreras på bilnätet. Syftet med dataprodukten är att ge kunderna information om vägsträckor där trafiken är reglerad genom att ange högsta tillåtna vikt på fordon eller fordonståg. Genom denna information kan trafik med tunga fordon hindras att ta dessa vägar. Möjlighet till undantag för vissa fordonstyper finns. Trafikreglering kan användas för att det enkelt ska gå att se var trafiken är begränsad genom reglering. Användaren kan också se var på vägen en reglering av trafiken börjar och slutar. Begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg kan t.ex. användas för att förhindra tung trafik på känsliga vägar under tjällossning.

 • Categories  

  Höjddata i form av laserpunktmoln i klasserna mark, vatten, bro (klassificeringsnivå 3), low point (noise), high noise (punkter som registrerats ovan mark, vegetation, byggnad - exempelvis moln) samt oklassificerat. Punkttätheten är 1-2 punkter/kvm

 • Categories  

  Beskriver vägar som är utpekade utifrån nationell och regional tillgänglighet.Syftet med dataprodukten är att den ska underlätta arbetet med att tydliggöra vilket förhållningssätt vi har för att kunna värna och utveckla tillgängligheten ”längs med” vägarna för valda funktioner.

 • Categories  

  Aeronautical Information (mAIS) is the official Swedish GIS dataset covering Air Traffic Management spatial information. The data set defined by approximately 40 layers covering the different feature types from Sweden AIP (Aeronautical Information Package), including Controlled Airspaces, Restricted Airspaces, Routes, Significant Points, Navigational Aids, Aerodrome facilities, En-route obstacles etc. The dataset does not follow the Feature Type definition of INSPIRE. The dataset is namespaced as "mais".

 • Categories  

  Totalförsvaret består av två delar – en militär respektive en civil del. Försvarsmakten redovisar områden av riksintresse samt av betydelse för totalförsvarets militära del. Områdenas gränser redovisas utifrån tillgängliga fastighetsuppgifter från Fortifikationsverket. Försvarsmakten är enligt förordningen (1988:896) om hushållning med mark- och vattenresurser m.m. sektorsmyndighet avseende redovisning av områden som av myndigheten bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets militära del. I begreppet militär del ingår också civila myndigheter så som FOI, FRA och FMV vilkas intressen Försvarsmakten företräder. Redovisningen av riksintressen omfattar anläggningar med påverkansområden som Försvarsmakten bedömer har betydelse ur planhänseende.

 • Categories  

  Línur sem sýna strandlínu og útlínur áa og vatna. Flákar sem sýna land, sjó, ár og vötn. Hæðarlínur og hæðarpunktar. Örnefni. Grunnkortalínur sem sýna ýmis fyrirbæri á landi s.s. girðingar, gróðurskil, skurði ofl. sem ekki hefur verið talin ástæða til að setja í sérsataka gagnagrunna.

 • Categories  

  Hús í Reykjavík, gögnum safnað til þessa sjá hvar hús eru í Reykjavík. Flákar sem sýna skurðlínur húsa við yfirboð og línur sem sýna útlínur húsa. Húsnúmer, húsanöfn. Punktar sem sýna stofnanir Reykjavíkurborgar.Íþróttamannvirki og stofnanir Reykjavíkurborgar

 • Categories  

  Samgöngur í Reykjavík, gögnum safnað í þeim tilgangi að hafa sem heildstæðasta mynd af samgöngum í Reykjavík. Kantlínur gatna og göngu- og hjólaleiða. Flákar sem sýna götur og göngu- og hjólaleiðir. Götuheiti. Miðlínur gatna göngu- og hjólaleiða og reiðleiða. Punktar sem sýna gatnamót. Flákar og línur sem sýna yfirborðsmerkingar gatna. Flákar sem sýna upphitun gatna og göngu- og hjólaleiða,tröppur í stígum. Línur og punktar sem sýna umferðarstýringalagnir og búnað s.s. umferðarljós.Punktar sem sýna hæðarhindranir á götum. Flákar sem sýna 30km hverfi,og gjaldsvæði bílastæðasjóðs. Punktar sem sýna rútubílastæði í miðborg og flákar sem sýna aksturstakmarkanir hópbíla