From 1 - 10 / 22
 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelser av typen GCM-Vägtyp som tillhör produktgruppen NVDB-GCM. Dataprodukten omfattar data om gång- och cykelvägens funktion. Dataprodukten registreras enbart på gång- och cykelnätet, d v s de vägsträckor där vägtrafiknät är angivet som ”Cykelnät” eller ”Gångnät”. Beskriver gång- och cykelvägens funktion som kan nyttjas i olika ruttningssituationer och även ger möjlighet att i en cykelreseplanerare välja väg beroende på vägtyp.

 • Categories  

  Dataprodukten består av företeelsetypen Inskränkningar för transport av farligt gods som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB. Dataprodukten omfattar trafikregel om inskränkningar för transport av farligt gods. Dataprodukten registreras på bilnätet. Bilnätet omfattar de referenslänkar där vägtrafiknät är angivet som Bilnät. Syftet med produkten är att visa var det råder restriktioner och inskränkningar för transporter med farligt gods. Restriktioner för trafiken meddelas genom olika förskrifter.

 • Categories  

  Safn skannaðra Íslandskorta í kvarðanum 1:50.000, svokölluð DMA kort gerð af bandaríska hernum í seinni heimsstyrjöldinni. Uppréttar GeoTIFF myndir sem varpað var úr VisIT hugbúnaðinum þegar kortin voru gefin út á diskum. Um er að ræða tvo kortapakka, annars vegar kortblöð 1911:1 til 2115:4 og hins vegar kortblöð 1512:1 til 1817:2

 • Categories  

  Gagnasafn (GDB) NI_WH_Surtsey_v: Surtsey heimsminjasvæði UNESCO [Surtsey World Heritage site UNESCO]. Gögnin sýna útlínur og hornpunkta heimsminjasvæðis Surtseyjar. Útlínur friðlandsins Surtsey marka jaðarbelti (buffer zone) heimsminjasvæðisins. Surtsey fór á heimsminjaskrá UNESCO í júlí 2008.

 • Categories  

  OR_fraveita er byggt upp af línum (lögnum), punktum (búnaði) og flákum (settjörnum).

 • Categories  

  Totalinventering med vissa avgränsningar av länets mest kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer i fält såsom verkstäder, industrier och kommunaltekniska verk, där någon byggnadskropp uppförts före utgången av år1965. Syfte: Skapa förutsättningar för att kunna bevara och vårda de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna och lokalerna som en viktig del av länets utpekade kulturarv och som grund verka för bevarande och levandegörande av detta kulturarv. Skiktet skapades huvudsakligen under mitten och slutet av 1990-talet och är inte ett komplett register. Många objekt har försvunnit eller brunnit ner, rivits eller modifierats och detta har inte uppdaterats i databasen, varför ett utvecklingsbehov finns att löpande uppdatera sådana händelser. Fler objekt tillkommer även efter hand som Länsstyrelsen får kännedom om nya i samband med inventeringar eller andra informationskällor.

 • Categories  

  Föreslagna (fråga väckt) byggnadsminnesförklaringar enligt 3:4 KML. ÖVR-avisering

 • Categories  

  Förteckning över blivande naturreservat och andra områdesskydd i Jönköpings län

 • Categories  

  Föreslagna (fråga väckt) byggnadsminnesförklaringar enligt 3:4 KML. ÖVR-avisering

 • Categories  

  Skiktet innehåller undersökningslokaler för sediment. Data kommer från länsstyrelsen i Jönköpings egna databas för sediment. Endast tabellen Lokaler uppdateras årligen. Resultat från sedimentundersökningar uppdateras inte sedan 2010 utan lagras istället i den nationella screeningdatabasen.