Topic
 

planningCadastre

120 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Categories
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 120
 • Categories  

  Poligon data for buildings in Reykjavík, the capital city of Iceland. The data does not cover the whole country.

 • Categories  

  Habitat Protection and management are the primary focus of the Fish and Wildlife Development fund. This data includes lands used for management of habitat within the Province. Saskatchewan Environment's Fish and Wildlife Development Fund Lands (FWDF) derived from ISC's (1:20,000) surface layer.As anglers, hunters and trappers in Saskatchewan, you recognize that healthy and diverse wildlife populations are an indication of a healthy ecosystem. Your responsible conservation ethic and love of nature are making positive and vital contributions to the management and preservation of wildlife and wildlife habitat. The revenue (30 per cent) from all fur, angling and hunting licences you purchase, is used to manage, preserve and enhance fish and wildlife habitat.The fund has identified three fish and wildlife management goals:-Maintain natural habitat through conservation, biodiversity, land management and awareness of rare species.-Maintain and grow sustainable fish populations and their habitat.-Maintain game populations and ensure accessible hunting.

 • Categories  

  The Representative Area Ecological Reserves Regulations are part of the Protected Lands of Saskatchewan. The Representative Area Ecological Reserves Regulations are part of the Protected Lands System of Saskatchewan. Selected to represent specific enduring features (specific soil attribute combinations based on soil development, parent material, surface form, slope derived from the Soil Landscapes of Canada, Saskatchewan database, Version 2.1). Areas set to protect ecologically representative areas of Saskatchewan's ecoregions.  Please visit https://geohub.saskatchewan.ca for more information or downloading this data.

 • Categories  

  A digital record of all Conservation Easements kept for planning purposes. This dataset represents all Conservation Easements registered with the Ministry of Environment. Clause 7(3) of the Conservation Easements Act indicates that for a CE to be in effect a copy of an executed CE must be provided to the Ministry. Receipt of this document is recorded in this Lands Branch database and an Agreement number is assigned sequentially. An interest, based on the CE, must also be registered with ISC. Currently these two datasets are not reconciled. Technical Details: Conservation Easements are meant to protect native habitat on lands in the Province. The boundaries of the native habitat protected under a CE may not coincident with the parcel boundaries. However, the CE is identified to the larger parcel boundary. It is this parcel identification the is reflected in this spatial dataset. The Agreement Number is included which identifies the filing number under which detailed information can be found in digital and hardcopy within the Lands Branch of the Ministry of Environment.Please visit https://geohub.saskatchewan.ca/ for more information or downloading this data.

 • Categories  

  PLC - Cadastral and land planning (planningCadastre)Land use. For example, resources describing zoning maps, cadastral surveys, and land ownership.

 • Categories  

  Notagildi og orðskýringar: Skrá þar sem hver færsla, nefnd skiki (e. cadastral parcel), geymir bæði lýsandi og rúmfræðilegar upplýsingar um eigin legu á formi fláka, sem og upplýsingar um heimild skráningar og tengsl við eignarhald í gegnum landeignarnúmer. Afmörkun fláka er táknuð með tvívíðum hnitnum í samræmdu landshnitakerfi ISN93. Uppbygging: Auðkenni skika er skikanúmer. Auðkenni landeignar er landeignarnúmer. Hver landeign samanstendur af einum eða fleiri skikum. Sumir skikar eru í sameign fleiri landeigna. Þeir skikar eru auðkenndir með færslunni 999999 í dálki landeign_nr. Eigindalýsing: SKIKI_NR – Hlaupandi upplýsingalaust auðkennisnúmer skika í landeignaskrá HMS. Aðallykill (PK). Skiki er landfræðileg heild, en LANDEIGN getur verið samsett úr einum eða fleiri skikum, hvort sem þeir liggja saman eða ekki. LANDEIGN_NR Landeignarnúmer SKIKA (afmörkunar) í séreign. Hlaupandi sex stafa auðkennisnúmer landeigna í HMS. Unnt er að afla frekari upplýsinga um landeignir á heimasíðu HMS, hms.is, eftir þessu númeri. SVEITARFELAG_NR - Númer þess sveitarfélags sem skikinn er skráður innan. DAGS_INN - Sú dagsetning er SKIKI (afmörkun) var fyrst skráður í landeignaskrá HMS. DAGS_LEIDR - Sú dagsetning er skráningu SKIKA (afmörkunar) var síðast breytt í landeignaskrá HMS. GAGNAEIGN – HMS er eigandi landeignaskrár. ADFERD_INN - Sú aðferð sem notuð var við að skrá gögnin í Landeignaskrá HMS. 1 Óljóst. 2 Innslegin hnit. 3 Teiknað af þriðja aðila. 4. Vörpuð gögn. NAKVAEMNI – Áætluð nákvæmni fitju. Tekur ávallt mið af lélegustu mælingu. HEIMILD – Tegund þeirrar heimildar sem fitja er skráð og teiknuð eftir. 1 Annað/Óvíst. 2 Landupplýsingakerfi sveitarfélaga. 3 Þinglýst skjöl/Skjöl frá sveitarfélagi. ATHUGASEMD – Athugasemdir um innsetningu fitju eða heimildir hennar, gerðar af starfsfólki HMS. STADA_EIGN – Staða eignar í skrám HMS. 1 Landeign er staðfest í landeignaskrá. 2 Landeign er skráð í landeignaskrá en hefur verið tekin til vinnslu. 3 Landeign er í frumvinnslu. HNIT – Afmörkun marghyrnings (POLYGON) á forminu „SDO_GEOMETRY“.

 • Categories  

  Ecological Reserves are part of a network of Designated Areas. The goal of the network is to create and maintain a comprehensive, dynamic and accessible data set (digital map) that accurately defines land areas in Saskatchewan that have various level Unique ecological reserves that are designed to protect representative areas of natural landscapes and to conserve biological diversity.  Please visit https://geohub.saskatchewan.ca/ for more information or downloading this data.

 • Categories  

  Cadastral parcels in Iceland as polygon features.

 • Categories  

  Depicts priority area for work under the Regional Assessment of Offshore Wind Development in Newfoundland and Labrador. The Committee for the Regional Assessment of Offshore Wind Development in Newfoundland and Labrador (Committee) is responsible for providing information, knowledge and analysis regarding future offshore wind development (OSW) to inform and improve future planning, licencing and impact assessment processes. The Committee’s mandate is set out in the Agreement to Conduct the Regional Assessment of Offshore Wind Development in Newfoundland and Labrador (Agreement), and includes assessing potential environmental, health, social and economic effects of future OSW. The Agreement includes a broad Study Area. In November 2023, the Committee determined OSW interest in the foreseeable future is more likely within a portion of the Study Area set out in the Agreement. The Committee defined this portion of the Study Area as the assessment's Focus Area. The Committee continues to conduct the Regional Assessment (i.e., present information on existing conditions and consider potential impacts of OSW) within the Focus Area. The Committee's decision to define the Focus Area and supporting rationale is available here: https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/153431 The Agreement to conduct the Regional Assessment is available here: https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p84343/147037E.pdf

 • Categories  

  Notagildi og orðskýringar: Skrá þar sem hver færsla, nefnd Staðfang (e. access address), geymir bæði lýsandi og rúmfræðilegar upplýsingar um staðsetningu, hvar fólk gæti verið að finna. Slík staðsetning getur svarað til heimilis, samkomuhúss, verslunar, vinnustaðar, útsýnisstaðar o.fl. Með lýsandi upplýsingum er t.a.m. átt við í hvaða sveitarfélagi, bæ eða hverfi staðfangið er að finna skv. skráningu í Fasteignaskrá Íslands. Með rúmfræðilegum upplýsingum er átt við tvívítt hnit í samræmdu landshnitakerfi ISN93. Uppbygging: Auðkenni staðfangs er heitinúmer/staðfanganúmer. Tengsl staðfangaskrár og fasteignaskrár eru með þeim hætti að fasteignaskrá byggist upp af skráningu lands (landnúmer. landnr), fasteignaheita/staðfanga (heitinúmer. heinum) og mannvirkja (fastanúmer. fastnum og matsnúmer. fnum). Þessu er hægt að líkja við mengi, innan eins landnúmers geta verið eitt eða fleiri heitnúmer og innan hvers heitinúmers geta verið núll eða fleiri fastanúmer/matsnúmer. Það fer eftir því hversu djúpt við köfum ofan í gögnin hvernig endurtekning á sér stað. FID - Upplýsingalaust auðkennisnúmer fyrir gagnagrunn ÞÍ. Þessi dálkur er ekki sýndur í WFS grunni. HNITNUM - Hlaupandi upplýsingalaust auðkennisnúmer staðfangs. Hvert staðfang getur verið tengt mörgum hnitum, en hvert hnit hefur aðeins eitt hnitnúmer. SVFNR - Sveitarfélagsnúmer er fjögurra stafa auðkennisnúmer. BYGGD - Byggðarnúmer innan viðkomandi sveitarfélags. LANDNR - Hlaupandi sex stafa auðkennisnúmer landeigna í landeignaskrá HMS. HEINUM - Heitinúmer er sjö stafa auðkennisnúmer staðfanga/fasteignaheita. Eitt heitinúmer er fyrir hvert staðfang. Annarstaðar er þetta kallað staðfanganúmer. MATSNR - Matsnúmer (7 stafir). Raðnúmer. Sérhver matseining er auðkennd með matsnúmeri. Sum staðföng benda á ákveðna matseiningu. POSTNR - Póstnúmer þess póstsvæðis sem staðfang er innan skv. nýjustu upplýsingum frá Byggðastofnun. HEITI_NF - Staðvísir í nefnifalli. HEITI_TGF - Staðvísir í þágufalli. HUSNR - Staðgreinir, húsnúmer. BOKST - Staðgreinir, viðbættur bókstafur. VIDSK - Staðgreinir, viðskeyti við staðfang. SERHEITI - Sérheiti staðfangs. DAGS_INN - Dagsetning fyrstu innskráningar. DAGS_LEIDR - Dagsetning síðustu leiðréttingar. GAGNA_EIGN - HMS er eigandi staðfangaskrár. TEGHNIT - Tegund hnits, 0 Eftir að yfirfara tegund hnits, 1 Áætlaður miðpunktur mannvirkis, 2 Staðsetning megin inngangs í mannvirki, 3 Hnitpunktur staðsettur á innkeyrslu lóðar, 4 Hnitpunktur staðsettur með vissu innan lóðamarka, 5 Hnitpunktur staðsettur innan áætlaðs byggingarreits. YFIRFARID - Staða hnits, 0 Óyfirfarið, 1 Yfirfarið, 2 Þarf endurskoðun, 9 Vantar heitinúmer. YFIRF_HEITI - Þessi dálkur er ekki lengur nýttur. ATH - Notað til ítarlegri aðgreiningar t.d. á matshlutum og skráningu heimildarmanna eða heimilda. NAKV_XY - Áætluð skekkjumörk í metrum. HNIT - Staðsetning staðfangs í ISN93 formi. Sett fram sem "POINT (X-hnit Y-hnit)". Þessi dálkur er ekki sýndur í WFS grunni. N_HNIT_WGS84 - Norður hnit í breiddargráðu WGS84. Allt í gráðum, ekki mín og sek. Fyrstu 2 tölustafir eru fyrir framan kommu og allt eftir það fyrir aftan kommu. E_HNIT_WGS84 - Austur hnit í lengdargráða WGS84. Allt í gráðum, ekki mín og sek. Mínus merki og fyrstu 2 tölustafir eru fyrir framan kommu og allt eftir það fyrir aftan kommu. NOTNR - Auðkennisnúmer þess starfsmanns sem átti síðast við þetta hnit í gagnagrunninum. LM_HEIMILISFANG - Birtingaform staðfangs með landnúmeri viðskeyttu. Samanstendur af HEITI_NF, HUSNR, BOKST, VIDSK, (LANDNR). VEF_BIRTING- Birtingaform staðfangs með landnúmeri viðskeyttu. Samanstendur af HEITI_NF, HUSNR, BOKST, VIDSK, (LANDNR). HUSMERKING - Sýnir dálkana HÚSNR og BOKST saman.