From 1 - 7 / 7
  • Våtmarksinventeringen (VMI) genomfördes mellan åren 1981 och 2005. Alla inventerade våtmarker har flygbildstolkats. Tolkningen finns dokumenterad på tolkningsöverlägg innehållande avgränsningen av objekten, avgränsning av delobjekt och annan information som hydrologi, hydromorfologi, trädtäckning och ingrepp. Ritfilmerna med tolkningsöverlägg har sedan inventeringen varit arkiverade på länsstyrelsen. Undantaget är Norrbottens län som utförde flygbildstolkningen digitalt från början utgående från vegetationskartan. För att göra tolkningsöverläggen digitalt tillgängliga har de fotograferats, geokorrigerats till koordinatsystem RT90 (som gällde under VMI) och sedan konverterats till SWEREF. För de län som är klara läggs leverans för nedladdning successivt upp. Leveransbeskrivning inklusive kvalitetskontroll framgår av Leverans-PM för respektive län (finns i respektive läns nedladdningsfil). För närvarande är följande län klara: Stockholm, Värmland, Uppsala, Jämtland.

  • Íslensk sjókort eru gefin út í þremur megin kortaseríum. Hafna- og aðsiglingakort eru 50 talsins, 45 hafnakort og 5 aðsiglingakort. Hafnakort eru mælikvarða 1:10.000. Aðsiglingakortin eru í mælikvörðum á bilinu 1:35000 til 1:50000. Strandsiglingakort í mælikvarða 1:100.000 eru 17 og yfirsiglingakort í mælikvarða 1:300.000 eru 6. Þrjú yfirlitskort eru í mælikvörðum einn á móti milljón og minni. Skrá yfir sjókort er á vef Landhelgisgæslunnar. http://www.lhg.is/media/sjomaelingar_islands/Kortaskra_2019_010719-3.pdf Sjókortin sem hér eru birt hafa ekki verið leiðrétt samkvæmt Tilkynningum til sjófarenda. Undantekning frá því eru sjókort í mælikvarða 1:10000 gefin eru út og prentuð eru á blaðstærð A3. Kortin sem þetta á við eru stjörnumerkt [*] í kortaskránni. Sjókortin í vefþjónustunni eru rastamyndir af útgefnum sjókortum eins og eins og staðan er á útgáfunni á miðju ári 2019. Skrá yfir sjókort í gildi (og tilkynningar til sjófarenda) er í skjalinu „Listi yfir íslensk sjókort og leiðréttingar á þeim“ á vef Landhelgisgæslunnar. Slóðin er: http://www.lhg.is/starfsemi/sjomaelingasvid/tts/uppsafnadar-tilkynningar/ Rammi og bauganet tekið burt Við gerð rastamyndanna var rammi sjókorts fjarlægður, textaupplýsingar í ramma utan kortflatar og bauganet á kortfleti. Þá voru textaupplýsingar inn á kortfletinum teknar í burtu þar sem að þær voru óþarfar samhengisins vegna. Tákn og skammstafanir á sjókortum eru samræmd á alþjóðavísu (INT1). Tákn og skammstafanir í íslenskum sjókortum eru skýrð í samnefndu riti. Það er aðgengilegt á vef Landhelgisgæslunnar. Dýpi er miðað við meðalstórstraumsfjöru. Dýpi og hæðir eru í metrum. Dýpi að 21 metra er gefið í metrum og desímetrum. Frá 21 til 31 er dýpið á hálfum metra. Frá 32 m er dýpi í heilum metrum.

  • Indigenous peoples of the Arctic countries subdivision according to language families. This service is internal and only used in the Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

  • View service showing administrative units for states in the Arctic SDI.

  • Arctic boundaries according to AHDR. Denne tjeneste er et internt tjeneste bare brukt i Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

  • Sirkumpolært bakgrunnskart med GEBCO dybdedata, landområder, sjøområder, kystkonturer, isbreer og riksgrenser fra Vmap0. Denne tjeneste er et internt tjeneste bare brukt i Arctic-SDI geoportal: https://geoportal.arctic-sdi.org/

  • The Arctic SDI Topographic Basemap is a WMTS service provided by Arctic SDI - a cooperation between the national mapping agencies in Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and US. It contains basic topographic information coming from these authoritative data sources:: Canada Centre for Mapping and Earth Observation - National Resources Canada, Danish Agency for Data Supply and Efficiency, National Land Survey of Finland, National Land Survey of Iceland, Norwegian Mapping Authority, Norwegian Polar Institute, Russian Federal Service for State Registration, Cadastre and Mapping, Swedish Mapping, Cadastre and Land Registration Authority and United States Geological Survey.